A continuació us facilitem un seguit de consells que us poden orientar de forma genèrica.

- Porteu un control del nombre de còpies de claus de l’establiment i de les persones que en disposen.

- Cal que els treballadors i treballadores siguin conscients que les persones desconegudes no han de conèixer les mesures de seguretat instal·lades.

- També han de conèixer aquell àmbit de la seguretat que els pertoca o els pot afectar (cal defi nir el coneixement de la seguretat de l’establiment en funció del grau de responsabilitat).

- Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu persones de confiança que coneguin els sistemes de detecció que hi ha instal·lats i que es responsabilitzin de connectar-los.

* Consells extret de la Generelitat de Catalunya, Cos dels Mossos d'Esquadra