Llar de foc #domicilisegur

Llar de foc #domicilisegur

En la construcció i el manteniment de les llars de foc s’han de seguir les indicacions dels fabricants o constructors i utilitzar materials adequats. Cal fixar-se especialment en les distàncies als materials combustibles.

Construcció

L’aïllament de la xemeneia. La xemeneia ha d’estar aïllada o prou separada de materials o elements combustibles propers. Cal parar compte quan el conducte traspassa sostres, falsos sostres o teulades al costat de fusta, parquet, estructures de fusta, materials plàstics i sintètics, que es poden incendiar.

Els elements combustibles, a distància. Les parets, el sostre i el terra del costat de la llar de foc no han de ser ni han de contenir material combustible: paper, fusta, catifes, moqueta, parquet…

Els barrets antivent i eòlics. Els barrets de les xemeneies han de ser antivent. Els barrets eòlics (els que donen voltes amb el vent), en cas d’incendi, poden estendre les flames cap a la teulada de l’edifici.

Funcionament

El que no s’hi ha de cremar. Líquids inflamables per encendre o atiar el foc. Llenya o fusta humida o verda (l’ideal és que l’arbre s’hagi talat la temporada anterior) o resinosa perquè pot produir dipòsits de sutge i quitrà a la xemeneia. Fusta tractada, perquè pot desprendre productes tòxics. Altres tipus de combustible no determinats pel fabricant.

Un foc viu sense massa llenya. El foc ha de ser viu, però sense massa llenya, perquè tingui un bon tiratge. Així evitarem la producció de productes tòxics i l’acumulació a la xemeneia de sutge i quitrà, que poden acabar incendiant-se.

El que no s’ha d’acostar al foc. No hem d’acostar a la llar de foc la roba perquè s’eixugui, ni joguines, ni mobles ni coixins… Hem de mantenir la reserva de llenya al lloc adequat, on no pugui encendre’s (hem de seguir les indicacions del fabricant de la llar de foc).

La llar encesa. Recomanen d’apagar la llar de foc quan ens n’anem a dormir o sortim de casa. Si no l’apaguem, a les llars de foc obertes, hi hem de col·locar una pantalla mataguspires. No hem de deixar sola la canalla amb la llar de foc encesa.

La ventilació.És molt important que l’habitació o estança on hi ha la llar de foc tingui la ventilació adequada. Evitarem problemes de tiratge a la xemeneia, la concentració de productes tòxics, sobretot el monòxid de carboni, i la mala olor.

Manteniment

La neteja. Hem de poder comprovar, netejar, escurar els conductes i recuperar-ne el sutge, que podria acabar cremant o danyant els conductes, seguint les instruccions del fabricant. Almenys, cal fer-ho un cop per temporada en cas d’ús habitual de la llar de foc. Calen estris i raspalls adequats i no s’han d’utilitzar productes químics de neteja que no siguin recomanats pel fabricant.

La xemeneia, que no perdi fum. La xemeneia no ha de tenir cap forat. El fum és tòxic i, a més, pel forat es pot acabar calant foc sobre materials combustibles que hi hagi prop del conducte.

La llar sense encendre durant molt de temps. Si fa diverses temporades que no hem encès la llar de foc, l’haurem de fer revisar per personal especialitzat i determinar que no hi ha obstruccions ni fuita de fum al conducte.

La protecció contra incendis. Si volem augmentar la nostra seguretat, podem instal·lar un detector d’incendis i de monòxid de carboni, i disposar d’un extintor portàtil per al cas d’incendi. Cal saber com fer ús de l’extintor en aquest cas.

 

*Consells extrets dels Bombers de la Generelitata de Catalunya.