Normatives

A Rodri Seguretat som una empresa implicada en complir i explicar als nostres clients totes les normatives de segureta. Creiem que la transparència és un valor que es converteix en confiança i què millor que la confiança per tractar la seguretat dels nostres clients. Som molt conscients que, de vegades, és complicat poder explicar la normativa ja que aquesta és molt extensa i canviant.

Per aquest motiu apostem per posar a disposició dels nostres clients les diferents normatives de seguretat i, que d’aquesta manera, puguin consultar-les si és necessari.

ADAPTACIO A NORMATIVA GRAU 2 I 3

L’Ordre del Ministeri de l’Interior 826/2020, de 3 de setembre, va ampliar els terminis d’adequació dels sistemes de seguretat electrònics fins al 31 de desembre de 2023. Arribada doncs aquesta data, es posarà fi al període transitori que preveuen les Ordres INT/314/2011, sobre empreses de seguretat privada; INT/316/2011, sobre funcionament dels sistemes d’alarma i INT/317/2011, sobre mesures de seguretat privada, i el que preveu aquesta normativa serà exigible als usuaris.

Sense entrar en aspectes tècnics, i amb la única finalitat de facilitar la difusió als usuaris de sistemes de seguretat així com als instal·ladors d’aquests sistemes, de quines son les obligacions que estableix la normativa vigent, des del Departament d’Interior s’han confeccionat els fulletons que els adjuntem. Un va destinat a establiments obligats i l’altre, més genèric, per a contractants de sistemes de seguretat connectats a centrals receptores d’alarmes.

NORMATIVA SEGURETAT PRIVADA

Rodri Seguretat té com a premissa la transparència a l’hora d’informar als nostres clients. Per aquest motiu i veient que, en moltes ocasions l’afany per vendre pot portar a dir mitges veritats, creiem oportú posar a disposició dels nostres clients la normativa de seguretat privada on parla entre altres coses dels sistemes de seguretat i verificació de les alarmes. Així com qui pot instal·lar-les.

Cal tenir en compte que és la Normativa en àmbit Espanyol i alguns dels articles poden ser diferents per a Catalunya, ja que la competència en algunes d’aquestes matèries és de la Generalitat. Per Exemple la verificació d’alarmes que en comptes de 3 detectors com diu el BOE , a Catalunya només en calen 2.

NORMATIVA LOPD VIDEOVIGILÀNCIA

La tendència a la instal·lació de sistemes de videovigilància va en augment i cada cop es generen més dubtes i preguntes sobre la legalitat d’aquestes instal·lacions. A Rodri Seguretat us facilitem la normativa de videovigilancia de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquest document, juntament amb un resum creat pel nostre col·laborador en protecció de dades WINDAT, permetrà resoldre dubtes i ser també un resum de les preguntes més freqüents.

NORMATIVA CONTRA INCÈNDI (BOE)

NORMATIVA FALSES ALARMES

A Rodri Seguretat hem detectat que en moltes ocasions es produeix confusió i mitges veritats en els protocols d’actuació en cas d’alarma en alarmes connectades a una central d’alarmes i quan aquestes poden o no fer un avís a Policia. Per això posem a la vostra disposició la normativa extreta del DOGC per tal que qui vulgui pugui consultar-la. L’objectiu es clarificar en quins casos una alarma pot fer un avís a la policia i en quins altres només es pot avisar el client.  També s’hi exposen diferents maneres de verificar una alarma, amb dos detectors volumètrics o més o per un detector amb càmera incorporada anomenat videoverificació.