Incendis

Lluitem contra el foc

EXTINTORS

En iniciar-se un incendi és prioritari donar l’alarma i, seguidament, actuar el més ràpid possible amb els mitjans d’extinció disponibles que siguin adequats i estiguin en bones condicions d’ús.

Dels  diferents  equips  que  es  poden  trobar,  els  extintors  d’incendis  són  els  equips  millors  de  lluita contra el foc per als primers moments, quan comença un incendi i les possibilitats d’extingir-lo són elevades.

BIES I HIDRANTS

Les  boques  d’incendis  equipades  són  uns  elements  de  lluita  contra  el  foc, d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats. Tenen per missió proporcionar aigua per extingir el foc o refredar superfícies per evitar l’avançament del foc i controlar-lo.

SISTEMES DE DETECCIÓ D’INCENDIS

Els sistemes de detecció d’incendis són uns mitjans molt eficaços per protegir les persones, les instal·lacions, els equips, els béns i els materials dels perills derivats d’un incendi, si són instal·lats, mantinguts i utilitzats adequadament.

Han anat evolucionant a poc a poc al llarg de la seva existència i avui dia s’han consolidat a causa de l’avanç de les tecnologies i de l’experiència en la seva utilització, i són un component  indispensable  a  l’hora  de  detectar  un  incendi,  d’importància  rellevant  en les seves fases inicials, quan els moments són més crítics

NORMATIVES

Les  boques  d’incendis  equipades  són  uns  elements  de  lluita  contra  el  foc, d’obligada instal·lació en determinats usos i activitats. Tenen per missió proporcionar aigua per extingir el foc o refredar superfícies per evitar l’avançament del foc i controlar-lo.